Jan Hospes

Pure schoonheid komt altijd bovendrijven

De PC dag' van vandaag was zo uitzonderlijk schoon dat zij met geen pen te omschrijven valt. Mulisch, Campert, Komrij, allen zullen bevestigen dat zulks een dwaze en onrealiseerbare onderneming is. De PC heeft haar ‘magnum opus' geschreven.*
‘De ziel van het kaatsen' en haar kompaan ‘de regen' hebben vandaag gesproken, hebben hun intentie duidelijk gemaakt: 1.) De regen was het  beu dat zij in de wereld der literatuur symbool moest staan voor droefenis en treurnis en koos daarom deze dag uit om deel uit te gaan maken van schoonheid. 2.) ‘De ziel van het kaatsen' wilde overduidelijk aantonen dat haar hart nog altijd ‘krachtig' klopt.  pc_2010_winnaars_400
Wat was het toch een prachtig gezicht, al die regen die loodrecht op het ‘Sjûkelân' naar beneden viel. En ondanks dat zij totaal geen rekening  hield met de belangen van de mens of met het heilige karakter van dit stukje grond, moeten we haar toch bedanken voor haar verschijnen vandaag. Want alhoewel elke regendruppel de conditie van het kaatsveld verslechterde, zorgde zij er ook voor dat deze PC een ‘mythisch karakter' kreeg. De toeschouwers beseften dit ook, want zij bleven allen, in afwachting van een passend einde voor deze ‘mythe in wording', zitten. Het plot van dit godenverhaal diende namelijk nog geschreven te worden en dus restte het publiek niks anders te doen dan te wachten op hetgeen waarmee de scenarioschrijver hen zou verrassen. De schrijver van dienst had te maken met een zware tijdsdruk, daarbij werd er dwingend over zijn schouders meegekeken, doch is hij cum laude geslaagd voor het uiteindelijke werk dat hij heeft afgeleverd. Want wat een finalepartij is het uiteindelijk geworden! De PC dag van 4 augustus 2010 heeft de apotheose gekregen die het verdiende.
De regen was achteraf niet alleen nodig geweest om aan te tonen dat de liefde voor het kaatsen nog steeds alom aanwezig was.** Nee, de regen was ook nodig geweest om het niveauverschil tussen beide parturen, dat zonder deze interruptie mijlenver uit elkaar zou hebben gelegen, bij elkaar te brengen. De onderlinge verhoudingen waren ter faveure van het publiek weer naar elkaar toe getrokken. Diegenen die veronderstelden dat ‘de koningen' dit klusje wel even zouden klaren pc_2010_gerrit_flisijnkwamen bedrogen uit want van een ‘walk-over' of ‘uitgemaakte zaak' was geen moment sprake. Nee, het was eerder een kwestie van ‘met de schrik vrijkomen'. Want wat waren de ‘underdogs' in deze partij lastig en stug. Ze kaatsten frivool, energiek en bovenal ‘de partij van hun leven'. Het zag er lang naar uit dat de weg van de overwinning voor hen was aangelegd en niet voor de koningen. Want de ‘koningen' wankelden. Maar juist op momenten dat een nederlaag onafwendbaar lijkt zijn te zijn (en de kop van de leeuw afgesneden lijkt te gaan worden) behoren koningen van het Sjûkelân op te staan. En zo geschiedde het ook. Onder toeziend oog van de Romeinse Apollo* werden de ruggen gerecht en werd de partij omgebogen. Het pleit was beslecht. ‘De keningen haw wun!'


 * Ik moet hier wel de nuance optekenen dat het ‘algehele niveau van het kaatsen' vandaag natuurlijk niet behoorde tot het grootste werk ooit afgeleverd op de PC, daarvoor zouden de helden van weleer tekort worden gedaan.


** Zichtbaar omdat het tienduizend man tellende publiek bleef zitten totdat de laatste slag geslagen was.


*Apollo werd door de Romeinen vereerd als een reddende God.


 Beste Gert Anne, Daniël en Teake


Deze magnifieke, heroïsche en legendarische PC heeft de winnaars gekregen die het verdiende. Want over de gehele dag gezien was geen enkel partuur ‘zo eensgezind èn kwalitatief sterk' als dat van jullie. De focus om vandaag het onmogelijke te bewerkstelligen heeft ervoor gezorgd dat jullie, ondanks alle afleiding, uiteindelijk met de kransen om de nek stonden. De koning stond in het midden, maar mijns inziens had de koningsbal een langer lint moeten dragen.


Graag zou ik vanaf deze plek ook het premiewinnende partuur willen bedanken en feliciteren. Pieter, Gerrit en Jacob-Klaas, het was ook jullie van harte gegund geweest.


 Afzender: De kening van Hûns!


Officieel luidt de titel: Schoonheid komt altijd bovendrijven, en God wat kwam ze mooi dit jaar!


 


 

Meer schrijfwerk

Share |