Jan Hospes

KEATS-SOF

pcfranekerHet is donderdagmiddag 21 juni 2012, 17.30, terwijl ik door het prachtige landschap van Drenthe fiets. John Mayer – Who did you think I was - schalt door m’n oordopjes en m’n quadriceps draaien nog soepel rond, er zit nog ritme in. Ik geniet. Plots voel ik in het achterzakje van m’n ‘Francais des jeux’-shirt m’n telefoon trillen. Een bericht. Ik laat m’n benen stilvallen en pak de telefoon. Klaas Jan. Ik open het bericht, What’s app’je: “Mijn kaatshart bloeide even op met de gedachte dat ik Terpstra weer zou zien schitteren, nu bloedt-ie dood. Kaatsen.nl, check ‘t maar even.” M’n fiets komt tot stilstand, ik klik m’n schoenen los, stap af, zet m’n fiets tegen een bankje en ga vervolgens op datzelfde bankje zitten. De volgende minuten wil ik even in alle rust op het net kunnen surfen, ik ruik onheil. Het bereik is goed en ik toets kaatsen.nl in. Ik zie het bericht waar Klaas Jan op doelde al staan: “Geen PC voor Cornelis Terpstra.” Ik weet meteen wat er zich heeft afgespeeld, ik was er al bang voor toen ik de regelementen voor de keats-off voor het eerst doornam. Opgeven voor een cyclus waarvoor je niet in aanmerking wilt komen om vervolgens wel aan drie wedstrijden te mogen deelnemen, zulks is gewoon waanzin, vragen om problemen. Dit was niet hoe ik het voor ogen had (en Gauke Zijlstra ook niet). fot5481bangmapartij290412_400_01Ik klik het beeldscherm weg en vervolg m’n weg. Ik ga naar huis, richting Groningen, heb geen zin meer om te fietsen.


Vrijdag 22-06-2012
Ik druk het derde bericht dat ik vandaag omtrent de PC-wildcard heb gekregen weg - “Ze ontnemen het PC-publiek gewoon een partuur met Terpstra en de gebroeders Wassenaar in haar gelederen.”, en overdenk waarom ik ook alweer voor een dergelijk wildcard-systeem had gepleit. De essentie.  1. De maand juli wordt een kaatsmaand. Heel Fryslân moet in de ban raken van de opkomende PC, een wildcard-systeem is een perfecte opmaat daartoe;

  2. PC-niveau krijgt een positieve impuls. De laatste jaren zijn er té veel top kaatsers gestopt waardoor er een té groot gat is ontstaan tussen top hoofdklasse en 1e klas. Het gemiddelde niveau nivelleert, met de pijl naar beneden gericht. Aangezien het niveau van de ‘net gestopten’ nog hoog genoeg is om te wedijveren met de nog actieve kaatsers, zéker met 1e klassers, ook met minder training, ligt er voor de PC een mogelijkheid om het ontstane gat wat betreft niveauverschil for the time being te dichten. Terpstra, gebroeders Wassenaar, Scharringa, Minnesma, Boersma, van der Graaf, Abma, Bonnema, Groenendijk, Flisijn; ik zou ze graag nog eens op het Sjûkelân zien. Het PC-publiek verdient ook gewoon het hoogste kaatsniveau voorgeschoteld te krijgen;

  3. Kaatstoppers op de PC. Top kaatsers stoppen op steeds jongere leeftijd. Stopte Piet Jetze Faber pas op z’n 37e en Porte op z’n 34e , tegenwoordig ligt de leeftijd wat dit betreft zo’n vijf jaar lager, 29. De oorzaak die hier aan ten grondslag ligt kan men zoeken in de overvolle kaatskalender die een aanslag is op een kaatsers’ privéleven. Door een wildcard-competitie kunnen deze kaatsers voor zeker nog vijf jaar voor het kaatsen behouden blijven, in ieder geval voor de maand juli. Ik opteer dan ook voor twee PC plekken, is de kans op PC-deelname groter en zodoende zullen er meer aanmeldingen zijn;

  4. Iedereen kan zich plaatsen voor de allermooiste wedstrijd van het jaar. Het allermooiste gegeven voor mij persoonlijk is het feit dat iedere kaatser in Fryslân (Nederland), mits lid van de KNKB, zich, in theorie, middels de wildcard-competitie zou kunnen plaatsen voor de PC.
    Het kaatsen kampt al jaren met een terugval wat betreft aanmeldingen voor wedstrijden, zowel 1e- als 2e klas. Wedstrijden die nog geen tien jaar terug met gemak veertig partuur haalden – Engelum, Wergea, Dronrijp - komen er tegenwoordig bekaaid van af met soms maar zeventien aanmeldingen. Om dit over een volledig kaatsjaar goed te krijgen is heel lastig, en dit zal ook zo blijven, is gewoon moeilijk, maar voor de maand juli moet dit probleem op te lossen zijn met een korte wildcard-competitie. In m’n wildste dromen staan er 74 partuur op de lijst. Mooi!


 pieter_scharringa_400_01Ik weet dat dit oorspronkelijke plan, voorstel, als advies naar het HB van de KNKB is opgestuurd en dat zij, de leden van het HB, hier vervolgens positief op hebben gereageerd. “Goed plan.” Wat heeft het HB er dan toe doen besluiten om er een cyclus aan vast te koppelen, er dingen aan te veranderen? Want dat snap ik niet. Want door die aanpassingen lijkt alles in de soep te lopen, uit te monden in een keats-sof, geen verrassende grote namen op de PC. Uit een aantal telefoontjes dat ik heb gepleegd blijkt dat men het gewoon niet heeft aangedurfd om er va-banque in te gaan. ‘Klein, controleerbaar en behapbaar’ zijn woorden die voorbij zijn gekomen. Jammer, want dan sla je de plank volgens mij volledig mis. Je moet er toch niet aan denken dat men er in ’69 voor zou hebben gekozen om Woodstock klein en behapbaar te houden. Dit plan had gewoon op grootste wijze geïntroduceerd moeten worden. Klaar. Krantjes erbij, goeie titels op de websites – Heel Fryslân kan meestrijden om een PC-plak! – en gaan met die banaan! Simpel.


Ook de uitwerking wat betreft het aanmelden voor de keats-off  heeft, wat mij betreft, te wensen over gelaten, casus Terpstra maakt dit ook wel duidelijk. Communicatie, informatievoorziening omtrent dit onderwerp had véél eerder op de site geplaatst moeten worden als dan nu het geval is geweest – nu moet wel toegegeven worden dat de site door werkzaamheden even stil heeft gelegen, waardoor een bericht van de keats-off voor even – drie dagen - van de site is geweest, maar toch: veel te laat. Opgeven en daarbij aangeven dat je niet deel uit wilt maken van de cyclus maar dat je alleen maar aan de keats-off wilt deelnemen. Die regel op zich is ook gewoon veel te vaag. Maar als je dan toch besluit om ‘m te hanteren, zorg er dan voor dat je ergens op de KNKB-site, bij het aanmelden voor de cyclus, een hokje ziet staan waarbij je kunt aangeven dat je alleen maar wilt deelnemen aan de keats-off. Het bedrijf dat de website van de KNKB in beheer heeft kan dit ook prima maken, miljoenenbedrijven kunnen dat namelijk.
Wat me ook een doorn in het oog is is het gegeven dat de nummers 10, 11 en 12 van de cyclus het hoofd boven water wordt gehouden, die schijn wordt in ieder geval gewekt. De essentie van sporten is dat men strijdt tegen elkaar en dat de winnaar er met de prijs vandoor gaat. Nu wordt de nummers 10, 11 en 12, nadat ze zich al niet via de cyclus hebben weten te plaatsen én ook niet via de open wedstrijden (wat natuurlijk gewoon drie open wedstrijden hadden moeten zijn), nóg karel_nijman_1_400_01een kans geboden. ‘Die jongens moeten onafhankelijk van het lot dan nog één kans krijgen,’ was het verweer. Ik kan daar niks mee. Zo kweek je als bond toch geen winnaars? En trouwens: is het kaatsen niet altíjd afhankelijk van het lot? Leuk voor die jongens dat ze twee keer in de week trainen, maar als ze zich over ± elf wedstrijden niet weten te plaatsen dan zijn ze gewoonweg nog niet goed genoeg om op de PC te acteren. Klaar. Karel Nijman mocht in 2005 toch ook niet meedoen terwijl hij hem nota bene twee jaar daarvoor nog had gewonnen.

Het zou van groot leiderschap getuigen als het HB deze gemaakte foutjes alsnog recht zou gaan zetten, dit kaatsjaar nog - gewoon de deadline met nog een week verlengen, maar ik ben bang dat dit niet gaat gebeuren. En dus moeten we het doen met een slap aftreksel van een ‘wat eens zo mooi plan leek’. Wel is er toegezegd dat er een evaluatie komt en dat men zal doorgaan met het uitwerken van dit wildcard-concept. En daar ben ik wel blij om want het oorspronkelijke plan blijft ijzersterk. Mocht u ideeën hebben rondom de ‘Keats-off’ stuur deze maar op naar info@janhospes.nl, dan zorg ik ervoor dat ze bij de juiste mensen terecht komen. Past mooi in het road show-principe.
Sluit ik af met een tweet die mijn gevoel omtrent de Keats-off  wel goed weergeeft. @janhospespuntnl “Geen Scharringa, vd Graaf of Terpstra; jammer!”

Meer schrijfwerk

Share |